TAGS click สนุกเทคนิคการคิดเลขเร็ว ตอน การคูณเลขโดยใช้เส้น EP.16
เทคนิคการคิดเลขเร็ว ตอน การคูณเลขโดยใช้เส้น EP.16

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การคูณเลขโดยใช้เส้น#39; โดยพี่บ๊อบ เทคนิค (Click

จำนวนผู้ชม: 4,870

เทคนิคการคิดเลขเร็ว ตอน การคูณเลขพิเศษ(ตัวหน้าเหมือนกัน ตัวหลังคูณกันได้ 10) EP.17-1
เทคนิคการคิดเลขเร็ว ตอน การคูณเลขพิเศษ(ตัวหน้าเหมือนกัน ตัวหลังคูณกันได้ 10) EP.17-1

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การคูณเลขพิเศษ #1 (ตัวหน้าเหมือนกัน ตัวหลังรวมกันได้ 10)#

จำนวนผู้ชม: 55,625

เทคนิคการคิดเลขเร็ว ตอน การหาร 25 ไม่ต้องตั้งหาร EP.27
เทคนิคการคิดเลขเร็ว ตอน การหาร 25 ไม่ต้องตั้งหาร EP.27

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การหาร 25 ไม่ต้องตั้งหาร#39; โดยพี่บ๊อบ เทคนิค (

จำนวนผู้ชม: 1,922

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การคูณ สิบกว่าๆ ง่ายเหมือนบวกเลข EP.15
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การคูณ สิบกว่าๆ ง่ายเหมือนบวกเลข EP.15

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การคูณ สิบกว่าๆ ง่ายเหมือนบวกเลข#39; โดยพี่บ๊อบ เทคน

จำนวนผู้ชม: 4,208

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การลบเลขเร็วไม่มีผิดภาคพิเศษ EP.05-7
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การลบเลขเร็วไม่มีผิดภาคพิเศษ EP.05-7

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การลบเลขเร็วไม่มีผิด ภาคพิเศษ#39; โดยพี่บ๊อบ เทค

จำนวนผู้ชม: 3,443

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การบวกเลขติดกัน มันเร็วมาก EP.03
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การบวกเลขติดกัน มันเร็วมาก EP.03

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การบวกเลขติดกัน มันเร็วมาก1#39; โดยพี่บ๊อบ เทคนิ

จำนวนผู้ชม: 8,032

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การบวกเลขเร็วเรียงแบบพิเศษ EP.04
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การบวกเลขเร็วเรียงแบบพิเศษ EP.04

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การบวกเลขเร็วไม่มีผิด2 เรียงแบบพิเศษ#39; โดยพี่บ๊อบ

จำนวนผู้ชม: 4,581

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การคูณด้วยแม่สิบเอ็ดภายในสามวินาที (Version 2)
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การคูณด้วยแม่สิบเอ็ดภายในสามวินาที (Version 2)

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว กับเทคนิคการคูณด้วยแม่สิบเอ็ดภายในสามวินาที (Version 2) โดยพี่บ๊อ

จำนวนผู้ชม: 2,041

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การหาร 9 เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก EP.26-2
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การหาร 9 เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก EP.26-2

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การหาร 9 เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก Version 2) โดยพี่บ๊อบ

จำนวนผู้ชม: 2,211