TAGS asiaสอนศัพท์รับ AEC ตอน ผีเสื้อ
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ผีเสื้อ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;ผีเสื้อ#39; hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ#39

จำนวนผู้ชม: 6,597

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฟาร์มนี้สะอาดมาก
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฟาร์มนี้สะอาดมาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่าฟาร์มนี้สะอาดมาก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะฟาร

จำนวนผู้ชม: 3,224

สอนศัพท์รับ AEC ตอน นมสามารถใช้ทําชีสได้
สอนศัพท์รับ AEC ตอน นมสามารถใช้ทําชีสได้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;นมสามารถใช้ทําชีสได้#39; hello หนีห่าว คุณผู้

จำนวนผู้ชม: 2,343

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันมีจักรยานหนึ่งคัน
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันมีจักรยานหนึ่งคัน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;ฉันมีจักรยานหนึ่งคัน#39; hello หนีห่าว คุณผู้

จำนวนผู้ชม: 2,017

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันมักจะขี่จักรยานบ่อย
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันมักจะขี่จักรยานบ่อย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;ฉันมักจะขี่จักรยานบ่อย#39; hello หนีห่าว คุณผ

จำนวนผู้ชม: 4,043

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันดื่มนมทุกวัน
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันดื่มนมทุกวัน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;ฉันดื่มนมทุกวัน#39; hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้

จำนวนผู้ชม: 4,247

สอนศัพท์รับ AEC ตอน นมใช้ทําไอศกรีมได้
สอนศัพท์รับ AEC ตอน นมใช้ทําไอศกรีมได้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;นมใช้ทําไอศกรีมได้#39; hello หนีห่าว

จำนวนผู้ชม: 3,169

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันกําลังให้อาหารควาย
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันกําลังให้อาหารควาย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;ฉันกําลังให้อาหารควาย#39; hello หนีห่าว คุณผู

จำนวนผู้ชม: 3,485

สอนศัพท์รับ AEC ตอน หนังสือมีจํานวนมาก
สอนศัพท์รับ AEC ตอน หนังสือมีจํานวนมาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;หนังสือมีจํานวนมาก#39; hello หนีห่าว คุณผู้ชม

จำนวนผู้ชม: 1,301