TAGS AECสอนศัพท์รับ AEC ตอน เรื่องของคุณทองแดงทําให้ฉันประทับใจ
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เรื่องของคุณทองแดงทําให้ฉันประทับใจ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เรื่องของคุณทองแดงทําให้ฉันประทับใจ hello หนีห่าว

จำนวนผู้ชม: 1,073

สอนศัพท์รับ AEC ตอน คุณทองแดงเคยเป็นสุนัขข้างถนน
สอนศัพท์รับ AEC ตอน คุณทองแดงเคยเป็นสุนัขข้างถนน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า คุณทองแดงเคยเป็นสุนัขข้างถนน hello หนีห่าว คุณผู้

จำนวนผู้ชม: 871

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เรื่องของคุณทองแดงถูกนํามาทําเป็นanimation
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เรื่องของคุณทองแดงถูกนํามาทําเป็นanimation

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เรื่องของคุณทองแดงถูกนํามาทําเป็นanimation hello หนีห่าว

จำนวนผู้ชม: 764

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันแพ้ยุง
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันแพ้ยุง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันแพ้ยุง hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะฉันแพ้ยุง

จำนวนผู้ชม: 2,580

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กทารกควรนอนในมุ้ง
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กทารกควรนอนในมุ้ง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เด็กทารกควรนอนในมุ้ง hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหม

จำนวนผู้ชม: 984

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ช่วยกันทําความสะอาดแม่นํ้า
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ช่วยกันทําความสะอาดแม่นํ้า

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ช่วยกันทําความสะอาดแม่นํ้า hello หนีห่าว คุณผู้ชม

จำนวนผู้ชม: 987

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ยุงกัดสามารถทําให้ตายได้
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ยุงกัดสามารถทําให้ตายได้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ยุงกัดสามารถทําให้ตายได้ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู

จำนวนผู้ชม: 1,538

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ไข้เลือดออกอันตราย
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ไข้เลือดออกอันตราย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ไข้เลือดออกอันตราย hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ

จำนวนผู้ชม: 1,511

สอนศัพท์รับ AEC ตอน สุขสันต์วันลอยกระทง
สอนศัพท์รับ AEC ตอน สุขสันต์วันลอยกระทง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า สุขสันต์วันลอยกระทง hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมค

จำนวนผู้ชม: 2,279