TAGS AECสอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้าน
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้าน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้าน hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไ

จำนวนผู้ชม: 871

สอนศัพท์รับ AEC ตอน พระจันทร์แทนใจฉัน
สอนศัพท์รับ AEC ตอน พระจันทร์แทนใจฉัน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า พระจันทร์แทนใจฉัน hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะพ

จำนวนผู้ชม: 2,137

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันอยากกินขนมไหว้พระจันทร์
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันอยากกินขนมไหว้พระจันทร์

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันอยากกินขนมไหว้พระจันทร์ hello หนีห่าว คุณผู้ชม

จำนวนผู้ชม: 1,869

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันมาหาหมอฟัน
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันมาหาหมอฟัน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันมาหาหมอฟัน hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะฉันมา

จำนวนผู้ชม: 1,564

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ขนมไหว้พระจันทร์มีรูปร่างทรงกลมเหมือนพระจันทร์
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ขนมไหว้พระจันทร์มีรูปร่างทรงกลมเหมือนพระจันทร์

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ขนมไหว้พระจันทร์มีรูปร่างทรงกลมเหมือนพระจันทร์ hello หนีห่

จำนวนผู้ชม: 833

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เทศกาลไหว้พระจันทร์ฉลองในฤดูใบไม้ร่วง
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เทศกาลไหว้พระจันทร์ฉลองในฤดูใบไม้ร่วง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เทศกาลไหว้พระจันทร์ฉลองในฤดูใบไม้ร่วง hello หนีห่าว

จำนวนผู้ชม: 1,363

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กมีฟันนํ้านม
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กมีฟันนํ้านม

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เด็กมีฟันนํ้านม hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ เด

จำนวนผู้ชม: 2,088

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันปวดฟัน
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันปวดฟัน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันปวดฟัน hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะฉันปวดฟัน

จำนวนผู้ชม: 1,366

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ผู้ใหญ่มีฟันแท้
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ผู้ใหญ่มีฟันแท้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ผู้ใหญ่มีฟันแท้ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะผู้

จำนวนผู้ชม: 1,279