TAGS 96 ปีตอน ก้าวสู่ AEC เปิดบ้าน 96 ปี ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี
ตอน ก้าวสู่ AEC เปิดบ้าน 96 ปี ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ก้าวสู่ AEC เปิดบ้าน 96 ปี ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี ออกอากาศวันที่ 15มี.ค.59 โรงเรียนอุตรดิ

จำนวนผู้ชม: 2,840