TAGS โรงเรียนตอน การแสดงรํารากไทย โรงเรียนภารตวิทยาลัย
ตอน การแสดงรํารากไทย โรงเรียนภารตวิทยาลัย

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การแสดงรํารากไทย โรงเรียนภารตวิทยาลัย ออกอากาศวันที่ 8ต.ค.58 #39;น้องจ๊ะอี๋#39; พ

จำนวนผู้ชม: 2,505

ตอน เรียนรู้การทําขนมช่อม่วง
ตอน เรียนรู้การทําขนมช่อม่วง

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนรู้การทําขนมช่อม่วง ออกอากาศวันที่ 5ต.ค.58 ครอบครัวข่าวเด็กพาเพื่อ

จำนวนผู้ชม: 4,292

ตอน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต
ตอน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ออกอากาศวันที่ 30ก.ย.58 โรงเรียนยาง

จำนวนผู้ชม: 1,537

ตอน กิจกรรมเล่าข่าวและเหตุการณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์
ตอน กิจกรรมเล่าข่าวและเหตุการณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมเล่าข่าวและเหตุการณ์ โรงเรียนพิมานวิทย์ ออกอากาศวันที่ 29ก.ย.58

จำนวนผู้ชม: 1,998

ตอน มหกรรมการศึกษา เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซียน
ตอน มหกรรมการศึกษา เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซียน

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มหกรรมการศึกษา เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซียน ออกอากาศวันที่ 29ก.ย.58 งานมหกรรมการศึกษ

จำนวนผู้ชม: 2,169

ตอน กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนภารตวิทยาลัย
ตอน กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนภารตวิทยาลัย

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ โรงเรียนภารตวิทยาลัย ออกอากาศวันที่ 28ก.ย.58

จำนวนผู้ชม: 1,465

ตอน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
ตอน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ออกอากาศวันที่ 28ก.ย.58 นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผ

จำนวนผู้ชม: 2,071

ตอน เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก
ตอน เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก 25ก.ย.58 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จัดโค

จำนวนผู้ชม: 1,233

ตอน กิจกรรมกายบริหาร โรงเรียนพิมานวิทย์
ตอน กิจกรรมกายบริหาร โรงเรียนพิมานวิทย์

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมกายบริหาร โรงเรียนพิมานวิทย์ ออกอากาศวันที่ 24ก.ย.58 #39;น้องข้าวโอ๊ต#39; พาเพื่

จำนวนผู้ชม: 1,171