TAGS โรงเรียนตอน โครงการพี่สอนน้อง
ตอน โครงการพี่สอนน้อง

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการพี่สอนน้อง ออกอากาศวันที่ 29ก.พ.59 โรงเรียนลำปลายมาศ สังกัดสำน

จำนวนผู้ชม: 2,684

นึกว่าตาลาย! โรงเรียนประถมไอซ์แลนด์เผยสถิติใหม่พบเด็กแฝดเรียนที่เดียวกันสูงสุดในประวัติการณ์
นึกว่าตาลาย! โรงเรียนประถมไอซ์แลนด์เผยสถิติใหม่พบเด็กแฝดเรียนที่เดียวกันสูงสุดในประวัติการณ์

The Divine World National School โรงเรียนประถมไอซ์แลนด์ เผยสถิติมีเด็กแฝดเรียนที่เดียวกัน 15 คู่ หรือ 30 คน จากนักเ

จำนวนผู้ชม: 9,568

 ตอน เด็กนักเรียน จ.สุโขทัย ลงพื้นที่เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ไทย
ตอน เด็กนักเรียน จ.สุโขทัย ลงพื้นที่เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ไทย

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เด็กนักเรียน จ.สุโขทัย ลงพื้นที่เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ไทย ออกอากาศวันที่ 29ม.ค.59

จำนวนผู้ชม: 1,345

ตอน กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ตอน กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ออกอากาศวันที่ 28ม.ค.59 โรงเรียนสรรพว

จำนวนผู้ชม: 1,290

ตอน น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะอาชีพ
ตอน น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะอาชีพ

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะอาชีพ ออกอากาศวันที่ 12ม.ค.59 โรงเรียนทุ่งกะโ

จำนวนผู้ชม: 824

ตอน เด็กอนุบาล สืบสานทํานองสรภัญญะ
ตอน เด็กอนุบาล สืบสานทํานองสรภัญญะ

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เด็กอนุบาล สืบสานทํานองสรภัญญะ ออกอากาศวันที่ 9ม.ค.59 เด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านปะลาว

จำนวนผู้ชม: 780

ตอน กิจกรรมดนตรีในสวนศุกร์หรรษา
ตอน กิจกรรมดนตรีในสวนศุกร์หรรษา

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมดนตรีในสวนศุกร์หรรษา ออกอากาศวันที่ 25ธ.ค.58 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุ

จำนวนผู้ชม: 752

ตอน นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ตอน นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ออกอากาศวันที่ 21ธ.ค.58 โ

จำนวนผู้ชม: 1,544

ตอน ไข่เค็มกะทิใบเตย หลักการถนอมอาหารฝีมือนักเรียน
ตอน ไข่เค็มกะทิใบเตย หลักการถนอมอาหารฝีมือนักเรียน

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ไข่เค็มกะทิใบเตย หลักการถนอมอาหารฝีมือนักเรียน ออกอากาศวันที่ 19ธ.ค.58 นักเรียนโร

จำนวนผู้ชม: 1,757