TAGS โรงเรียนตอน ประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดสุทัศน์
ตอน ประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดสุทัศน์

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดสุทัศน์ ออกอากาศวันที่ 14ก.ค.58 ชวนไปดู การเรียนรู้ประชาธิปไตยส

จำนวนผู้ชม: 1,070

ตอน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตอน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ออกอากาศวันที่ 13ก.ค.58 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สำน

จำนวนผู้ชม: 799

ตอน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ตอน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ออกอากาศวันที่ 9ก.ค.58 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยา

จำนวนผู้ชม: 787

ตอน กิจกรรมเตรียมความพร้อมช่วงเช้า โรงเรียนเพลินพัฒนา
ตอน กิจกรรมเตรียมความพร้อมช่วงเช้า โรงเรียนเพลินพัฒนา

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมเตรียมความพร้อมช่วงเช้า โรงเรียนเพลินพัฒนา ออกอากาศวันที่ 7ก.ค.58 #39;น้อง

จำนวนผู้ชม: 1,372

ตอน นักเรียนร่วมปลูกดอกพุด สร้างรายได้
ตอน นักเรียนร่วมปลูกดอกพุด สร้างรายได้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอนนักเรียนร่วมปลูกดอกพุด สร้างรายได้ ออกอากาศวันที่ 6ก.ค.58 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทย

จำนวนผู้ชม: 1,031

ตอน เปิดบ้านเพลินพัฒนา
ตอน เปิดบ้านเพลินพัฒนา

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เปิดบ้านเพลินพัฒนา ออกอากาศวันที่ 29มิ.ย.58 #39;น้องข้าวโอ๊ต#39; พาเพื่อนๆ ไปดูการเรียน

จำนวนผู้ชม: 1,466

ตอน การเรียนการสอนแบบห้องเพชร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
ตอน การเรียนการสอนแบบห้องเพชร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การเรียนการสอนแบบห้องเพชร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ออกอากาศวันที่ 16มิ.ย.58 ครอบครั

จำนวนผู้ชม: 7,185

ตอน เรียนรู้การเข้าสังคม ก่อนเปิดเทอม
ตอน เรียนรู้การเข้าสังคม ก่อนเปิดเทอม

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนรู้การเข้าสังคม ก่อนเปิดเทอม ออกอากาศวันที่ 11 พ.ค. 58 หลังจากที่เราปิดเทอมมานาน ส

จำนวนผู้ชม: 560

ตอน คณะครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย
ตอน คณะครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน คณะครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย ออกอากาศวันที่ 20เม.ย.58

จำนวนผู้ชม: 2,580