TAGS แม่นํ้าสอนศัพท์รับ AEC ตอน ช่วยกันทําความสะอาดแม่นํ้า
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ช่วยกันทําความสะอาดแม่นํ้า

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ช่วยกันทําความสะอาดแม่นํ้า hello หนีห่าว คุณผู้ชม

จำนวนผู้ชม: 903

สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่นํ้าสายหลักของเชียงใหม่คือแม่นํ้าปิง
สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่นํ้าสายหลักของเชียงใหม่คือแม่นํ้าปิง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;แม่นํ้าสายหลักของเชียงใหม่คือแม่นํ้าปิง#39; hello

จำนวนผู้ชม: 1,498

ช่วง ข้อคิดสะกิดใจ ตอน ตํานํ้าพริกละลายแม่นํ้า
ช่วง ข้อคิดสะกิดใจ ตอน ตํานํ้าพริกละลายแม่นํ้า

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ข้อคิดสะกิดใจ ตอนตํานํ้าพริกละลายแม่นํ้า โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 7ม.ค.58

จำนวนผู้ชม: 5,103

ช่วง ข้อคิดสะกิดใจ ตอน ชักแม่นํ้าทั้งห้า
ช่วง ข้อคิดสะกิดใจ ตอน ชักแม่นํ้าทั้งห้า

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ข้อคิดสะกิดใจ ตอน ชักแม่นํ้าทั้งห้า โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ (28พ.ย.57)

จำนวนผู้ชม: 467

สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่นํ้า
สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่นํ้า

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;แม่นํ้า#39; hello หนีห่าว พบกันเช่นเคยกับ ณัช

จำนวนผู้ชม: 7,180