TAGS แข่งขันครอบครัวข่าวเด็กพาทัวร์ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก!
ครอบครัวข่าวเด็กพาทัวร์ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก!

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่นึกถึง ออกอากาศวันที่ 22ส.ค.59 ครอบครัวข่าวเด็กพาเที่ยวประเทศอัง

จำนวนผู้ชม: 592

ครอบครัวข่าวเด็กพาชม การแข่งขันใครนิ่งที่สุดชนะ!!!
ครอบครัวข่าวเด็กพาชม การแข่งขันใครนิ่งที่สุดชนะ!!!

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เปิดประเด็นเด็กเรื่องการล้อเพื่อน ออกอากาศวันที่ 20มิ.ย.59 เปิดประเด็นเรื่องข้อดี-ข้อเส

จำนวนผู้ชม: 696

ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน การแข่งขันประดิษฐ์กล่องนม
ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน การแข่งขันประดิษฐ์กล่องนม

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน การแข่งขันประดิษฐ์กล่องนม โดยพิธีกรคนเก่ง น้องโอม ออกอากาศวันที่ 3มี.ค.

จำนวนผู้ชม: 4,770

ตอน ผลการแข่งขันหนังสั้น สพฐ.
ตอน ผลการแข่งขันหนังสั้น สพฐ.

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ผลการแข่งขันหนังสั้น สพฐ. ออกอากาศวันที่ 18ก.พ.59 การแข่งขันการประกวดหนังสั้น ก็เป็นอีก

จำนวนผู้ชม: 2,098

ตอน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ตอน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ออกอากาศวันที่ 17ก.พ.59 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. จัดขึ้นเนื่องจา

จำนวนผู้ชม: 2,699

ตอน การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.
ตอน การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ.

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ออกอากาศวันที่ 15ก.พ.59 การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. เป็นกิจกรรม

จำนวนผู้ชม: 1,140

ตอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ออกอากาศวันที่ 23พ.ย.58

จำนวนผู้ชม: 969

ตอน การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ตอน การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ออกอากาศวันที่ 21พ.ย.58

จำนวนผู้ชม: 684

ตอน การแข่งขันดนตรีสตริงต้านยาเสพติด
ตอน การแข่งขันดนตรีสตริงต้านยาเสพติด

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การแข่งขันดนตรีสตริงต้านยาเสพติด ออกอากาศวันที่ 6ก.ค.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

จำนวนผู้ชม: 725