TAGS เอาชนะผลวิจัยเผยเทคนิคเอาชนะเกม 'ค้อน กรรไกร กระดาษ' ด้วยจิตวิทยา
ผลวิจัยเผยเทคนิคเอาชนะเกม 'ค้อน กรรไกร กระดาษ' ด้วยจิตวิทยา

ค้อน กรรไกร กระดาษ เกมที่คนทั่วโลกเล่นกันมาเนิ่นนาน หรือที่ของคนไทยเรียกว่าเป่ายิ้งฉุบ ใครๆ ก็บอกว่าเกมนี้มันขึ้นอย

จำนวนผู้ชม: 5,916