TAGS เรียนรู้เทคนิคการคิดเลขเร็ว ตอน การหาร 25 ไม่ต้องตั้งหาร EP.27
เทคนิคการคิดเลขเร็ว ตอน การหาร 25 ไม่ต้องตั้งหาร EP.27

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การหาร 25 ไม่ต้องตั้งหาร#39; โดยพี่บ๊อบ เทคนิค (

จำนวนผู้ชม: 1,868

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การคูณ สิบกว่าๆ ง่ายเหมือนบวกเลข EP.15
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การคูณ สิบกว่าๆ ง่ายเหมือนบวกเลข EP.15

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การคูณ สิบกว่าๆ ง่ายเหมือนบวกเลข#39; โดยพี่บ๊อบ เทคน

จำนวนผู้ชม: 4,118

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การลบเลขเร็วไม่มีผิดภาคพิเศษ EP.05-7
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การลบเลขเร็วไม่มีผิดภาคพิเศษ EP.05-7

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การลบเลขเร็วไม่มีผิด ภาคพิเศษ#39; โดยพี่บ๊อบ เทค

จำนวนผู้ชม: 3,369

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การบวกเลขติดกัน มันเร็วมาก EP.03
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การบวกเลขติดกัน มันเร็วมาก EP.03

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การบวกเลขติดกัน มันเร็วมาก1#39; โดยพี่บ๊อบ เทคนิ

จำนวนผู้ชม: 7,949

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การบวกเลขเร็วเรียงแบบพิเศษ EP.04
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การบวกเลขเร็วเรียงแบบพิเศษ EP.04

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การบวกเลขเร็วไม่มีผิด2 เรียงแบบพิเศษ#39; โดยพี่บ๊อบ

จำนวนผู้ชม: 4,531

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การคูณด้วยแม่สิบเอ็ดภายในสามวินาที (Version 2)
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การคูณด้วยแม่สิบเอ็ดภายในสามวินาที (Version 2)

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว กับเทคนิคการคูณด้วยแม่สิบเอ็ดภายในสามวินาที (Version 2) โดยพี่บ๊อ

จำนวนผู้ชม: 2,014

เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การหาร 9 เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก EP.26-2
เทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน การหาร 9 เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก EP.26-2

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การหาร 9 เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก Version 2) โดยพี่บ๊อบ

จำนวนผู้ชม: 2,079

เทคนิคการคิดเลขเร็ว ตอน การคูณเลขใดๆ อัจฉริยะ EP.20
เทคนิคการคิดเลขเร็ว ตอน การคูณเลขใดๆ อัจฉริยะ EP.20

คิดเลขเร็วแบบติดจรวด ในวันนี้ พบกับเทคนิคคิดเลขเร็ว ตอน #39;การคูณเลขใดๆ อัจฉริยะ#39; โดยพี่บ๊อบ เทคนิค (Cli

จำนวนผู้ชม: 147,147

ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน เรียนรู้ผ่านสื่อบูรณาการกับครูนกเล็ก
ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน เรียนรู้ผ่านสื่อบูรณาการกับครูนกเล็ก

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน เรียนรู้ผ่านสื่อบูรณาการกับครูนกเล็ก โดยพิธีกรคนเก่ง น้องโอม ออกอากาศวั

จำนวนผู้ชม: 502