TAGS เมื่อคนเอเชียพูด R กับ L สลับกันจนกลายเป็นเรื่องตลก!Oh Really? (R กับ L) เมื่อคนเอเชียพูด R กับ L สลับกันจนกลายเป็นเรื่องตลก!
Oh Really? (R กับ L) เมื่อคนเอเชียพูด R กับ L สลับกันจนกลายเป็นเรื่องตลก!

มันเป็นมุกในแวดวงการฝรั่งว่า คนเอเชียพูด R กับ L สลับกันจนกลายเป็นเรื่องตลก ตัวตลกจะชอบล้อเลียนคนเอเชียกับเรื่องนี้ เ

จำนวนผู้ชม: 9,276