TAGS เชียงใหม่'มอส ปฏิภาณ' พาครอบครัวเที่ยวตามรอยพ่อหลวง ร.๙
'มอส ปฏิภาณ' พาครอบครัวเที่ยวตามรอยพ่อหลวง ร.๙

เป็นภาพน่ารักๆ เมื่อมอส ปฏิภาณ ศิลปินหนุ่ม พาครอบครัวเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

จำนวนผู้ชม: 162,164

สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่นํ้าสายหลักของเชียงใหม่คือแม่นํ้าปิง
สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่นํ้าสายหลักของเชียงใหม่คือแม่นํ้าปิง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;แม่นํ้าสายหลักของเชียงใหม่คือแม่นํ้าปิง#39; hello

จำนวนผู้ชม: 1,555

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ดอยอินทนนท์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเชียงใหม่
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ดอยอินทนนท์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเชียงใหม่

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;ดอยอินทนนท์เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเชียงใหม่#39; h

จำนวนผู้ชม: 2,918

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เชียงใหม่มีภูเขาหลายลูก
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เชียงใหม่มีภูเขาหลายลูก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;เชียงใหม่มีที่เที่ยวมากมาย#39; hello หนีห่าว

จำนวนผู้ชม: 2,182

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เชียงใหม่มีที่เที่ยวมากมาย
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เชียงใหม่มีที่เที่ยวมากมาย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า #39;เชียงใหม่มีที่เที่ยวมากมาย#39; hello หนีห่าว

จำนวนผู้ชม: 4,966

ตอน การแสดงพื้นเมืองล้านนา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จ.เชียงใหม่
ตอน การแสดงพื้นเมืองล้านนา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จ.เชียงใหม่

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การแสดงพื้นเมืองล้านนา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จ.เชียงใหม่ ออกอากาศวันที่ 1ม.ค.58 ชวน

จำนวนผู้ชม: 661

ตอน เรียนรู้เพื่ออาชีพ โรงเรียนสองแคววิทยา
ตอน เรียนรู้เพื่ออาชีพ โรงเรียนสองแคววิทยา

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนรู้เพื่ออาชีพ โรงเรียนสองแคววิทยา ออกอากาศวันที่ 22ธ.ค.57 โรงเรียนสองแคววิทย

จำนวนผู้ชม: 830

ตอน กินอยู่แบบพอเพียงในรั้วโรงเรียน
ตอน กินอยู่แบบพอเพียงในรั้วโรงเรียน

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กินอยู่แบบพอเพียงในรั้วโรงเรียน ออกอากาศวันที่ 18ธ.ค.57 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเ

จำนวนผู้ชม: 1,041

ตอน ชวนดูเสือปลาที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ตอน ชวนดูเสือปลาที่สวนสัตว์เชียงใหม่

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอนชวนดูเสือปลาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ออกอากาศวันที่ 24พ.ย.57 สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดให้น

จำนวนผู้ชม: 918