TAGS สีสันNatcha The Explorer ช่วง เจ้าหนูขี้สงสัย ตอน ทําไมพลุ ถึงมีสีสัน
Natcha The Explorer ช่วง เจ้าหนูขี้สงสัย ตอน ทําไมพลุ ถึงมีสีสัน

Natcha The Explorer ช่วง เจ้าหนูขี้สงสัย ตอน ทําไมพลุ ถึงมีสีสัน ออกอากาศวันที่ 25ต.ค.58 พลุ เป็นอ

จำนวนผู้ชม: 4,773

สีสันของแร่ธาตุ
สีสันของแร่ธาตุ

สีสันของแร่ธาตุ โครงสร้างเกลือแร่และซัลเฟอร์สีสันสดใสที่เห็นนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า แอ่งดานาคิ

จำนวนผู้ชม: 5,929

เกลือ 5 ชนิด สร้างสีสันให้กับท้องฟ้าในยามค่ำคืน
เกลือ 5 ชนิด สร้างสีสันให้กับท้องฟ้าในยามค่ำคืน

FIREWORKS BY THE NUMBERS เรื่อง: Ib Salomon เรียบเรียง: ชลิตา ซื่อตรง ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป

จำนวนผู้ชม: 3,530