TAGS สอนภาษาไทยช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน เมตตาธรรมค้ำจุนโลก โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 12 มิถุน

จำนวนผู้ชม: 596

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 30

จำนวนผู้ชม: 1,277

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 29 พฤษ

จำนวนผู้ชม: 727

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 28 พฤษภาคม

จำนวนผู้ชม: 312

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 27 พฤษภาคม 2

จำนวนผู้ชม: 516

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ชักใบให้เรือเสีย
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ชักใบให้เรือเสีย

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ชักใบให้เรือเสีย โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

จำนวนผู้ชม: 336

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 22 พฤษภาค

จำนวนผู้ชม: 679

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 21 พฤษภ

จำนวนผู้ชม: 897

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน จับปูใส่กระด้ง
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน จับปูใส่กระด้ง

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน จับปูใส่กระด้ง โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

จำนวนผู้ชม: 516