TAGS สอนภาษาอังกฤษสอนศัพท์รับ AEC ตอน ค้างคาวดูดเลือดเป็นสัตว์จริงๆ
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ค้างคาวดูดเลือดเป็นสัตว์จริงๆ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ค้างคาวดูดเลือดเป็นสัตว์จริงๆ hello หนีห่าว คุณผู

จำนวนผู้ชม: 654

สอนศัพท์รับ AEC ตอน แดร็กคูล่านอนในโลงศพ
สอนศัพท์รับ AEC ตอน แดร็กคูล่านอนในโลงศพ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า แดร็กคูล่านอนในโลงศพ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหม

จำนวนผู้ชม: 1,200

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันกลัวผี
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันกลัวผี

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันกลัวผี hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะฉันกลัวผี

จำนวนผู้ชม: 2,655

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันมาสวดมนต์ที่วัด
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันมาสวดมนต์ที่วัด

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันมาสวดมนต์ที่วัด hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ

จำนวนผู้ชม: 2,323

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันชอบกินผักและเต้าหู้
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันชอบกินผักและเต้าหู้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันชอบกินผักและเต้าหู้ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไ

จำนวนผู้ชม: 696

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันใส่ชุดสีขาว
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันใส่ชุดสีขาว

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันใส่ชุดสีขาว hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ ฉัน

จำนวนผู้ชม: 925

สอนศัพท์รับ AEC ตอน คิดดีทําดี
สอนศัพท์รับ AEC ตอน คิดดีทําดี

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า คิดดีทําดี hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะคิดดีทํา

จำนวนผู้ชม: 652

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ไทเปเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ไทเปเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ไทเปเป็นเมืองหลวงของไต้หวัน hello หนีห่าว คุณผู้ช

จำนวนผู้ชม: 779

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ไต้หวันมีรูปร่างเหมือนมันเทศ
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ไต้หวันมีรูปร่างเหมือนมันเทศ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ไต้หวันมีรูปร่างเหมือนมันเทศ hello หนีห่าว คุณผู้

จำนวนผู้ชม: 811