TAGS วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 28 พฤษภาคม

จำนวนผู้ชม: 355