TAGS รังนกรังนกกระจอกสะอาดด้วยนิโคติน
รังนกกระจอกสะอาดด้วยนิโคติน

รังนกกระจอกสะอาดด้วยนิโคติน นักวิทยาศาสตร์พบว่า นกกระจอกและนกฟินช์ในหลายที่ทั่วโลกใช้ก้นบุหรี่รองร

จำนวนผู้ชม: 6,697