TAGS รบกวนเสียงกรี๊ดๆ แหลมๆ เข้าไปทำอะไรกับสมองเราบ้าง?
เสียงกรี๊ดๆ แหลมๆ เข้าไปทำอะไรกับสมองเราบ้าง?

เสียงกรี๊ดๆ แหลมๆ เข้าไปทำอะไรกับสมองเราบ้าง? เสียงกรีดร้องของผู้หญิงหรือเสียงขูดกระดานดำ ก

จำนวนผู้ชม: 7,813