TAGS ยอดเขาเมฆที่ลอยนิ่งๆ ห่มยอดเขานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร?
เมฆที่ลอยนิ่งๆ ห่มยอดเขานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เมฆที่ลอยนิ่งๆ ห่มยอดเขานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร? เมฆที่เราเห็นลอยนิ่งๆ อยู่เหนือยอดเขามีชื่อเรียกว่า เมฆรูป

จำนวนผู้ชม: 6,198