TAGS มีดมนุษย์เริ่มโกนขนตั้งแต่เมื่อไร?
มนุษย์เริ่มโกนขนตั้งแต่เมื่อไร?

มนุษย์เริ่มโกนขนตั้งแต่เมื่อไร? ชาวอียิปต์เป็นชนชาติแรกที่เริ่มประดิษฐ์มีดโกนขึ้นเมื่อราว 5,000 ปีก่อน

จำนวนผู้ชม: 23,811