TAGS ภาษาอังกฤษช่วง น้องจริง จริงๆนะ ตอน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ช่วง น้องจริง จริงๆนะ ตอน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง น้องจริง จริงๆนะ ตอน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยพิธีกรคนเก่ง น้องจริง ออกอากาศวันที่

จำนวนผู้ชม: 1,703

สอนศัพท์รับ AEC ตอน กรงสุนัขมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ
สอนศัพท์รับ AEC ตอน กรงสุนัขมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า กรงสุนัขมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ hello หนีห่าว

จำนวนผู้ชม: 1,391

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ถุงนี้ทํามาจากพืช
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ถุงนี้ทํามาจากพืช

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ถุงนี้ทํามาจากพืช hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ

จำนวนผู้ชม: 814

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เทศกาลบอลลูนจัดขึ้นที่เชียงราย
สอนศัพท์รับ AEC ตอน เทศกาลบอลลูนจัดขึ้นที่เชียงราย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เทศกาลบอลลูนจัดขึ้นที่เชียงราย hello หนีห่าว คุณผ

จำนวนผู้ชม: 906

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ปลูกถั่วลิสงไม่ต้องใช้น๊่ามาก
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ปลูกถั่วลิสงไม่ต้องใช้น๊่ามาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ปลูกถั่วลิสงไม่ต้องใช้น้ำมาก hello หนีห่าว คุณผู้

จำนวนผู้ชม: 806

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ถังขยะใบนี้แลกขยะได้
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ถังขยะใบนี้แลกขยะได้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ถังขยะใบนี้แลกขยะได้ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหม

จำนวนผู้ชม: 1,183

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันเดินหาซื้อผลไม้
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันเดินหาซื้อผลไม้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันเดินหาซื้อผลไม้ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ

จำนวนผู้ชม: 868

สอนศัพท์รับ AEC ตอน แอปเปิ้ลหมายถึงปลอดภัยราบรื่น
สอนศัพท์รับ AEC ตอน แอปเปิ้ลหมายถึงปลอดภัยราบรื่น

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า แอปเปิ้ลหมายถึงปลอดภัยราบรื่น hello หนีห่าว คุณผู

จำนวนผู้ชม: 985

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่าฉันไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้

จำนวนผู้ชม: 1,756