TAGS พิษณุโลกตอน อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันอัคคีภัย
ตอน อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันอัคคีภัย

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันอัคคีภัย ออกอากาศวันที่ ออกอากาศวันที่ 11มี.ค.59 โครงการ

จำนวนผู้ชม: 1,951

ตอน กลุ่มนักเรียนสร้างสรรค์หนังสั้น โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
ตอน กลุ่มนักเรียนสร้างสรรค์หนังสั้น โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กลุ่มนักเรียนสร้างสรรค์หนังสั้น โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา ออกอากาศวันที่ 18พ.ย.58

จำนวนผู้ชม: 904

ตอน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต
ตอน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ออกอากาศวันที่ 30ก.ย.58 โรงเรียนยาง

จำนวนผู้ชม: 1,506

ตอน เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก
ตอน เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก 25ก.ย.58 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จัดโค

จำนวนผู้ชม: 1,179

ตอน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ตอน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ออกอากาศวันที่ 9ก.ค.58 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยา

จำนวนผู้ชม: 772

ตอน ค่ายคุณธรรม จ.พิษณุโลก
ตอน ค่ายคุณธรรม จ.พิษณุโลก

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ค่ายคุณธรรม จ.พิษณุโลก ออกอากาศวันที่ 26มิ.ย.58 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนผู้ชม: 734

ตอน ฝึกวิธีเอาตัวรอด จังหวัดพิษณุโลก
ตอน ฝึกวิธีเอาตัวรอด จังหวัดพิษณุโลก

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ฝึกวิธีเอาตัวรอด จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศวันที่ 12มิ.ย.58 ครอบครัวข่าวเด็กพาเพื่อ

จำนวนผู้ชม: 861

ตอน ตัวแทนร.ร.จังหวัดพิษณุโลกศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม
ตอน ตัวแทนร.ร.จังหวัดพิษณุโลกศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ตัวแทนร.ร.จังหวัดพิษณุโลกศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม ออกอากาศวันที่ 29 พ.ค. 59 นายกสมาค

จำนวนผู้ชม: 661

ตอน สืบสานดนตรีพื้นบ้าน จ.พิษณุโลก
ตอน สืบสานดนตรีพื้นบ้าน จ.พิษณุโลก

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สืบสานดนตรีพื้นบ้าน จ.พิษณุโลก ออกอากาศวันที่ 22 พ.ค. 58 ครอบครัวข่าวเด็กชวนไปดูการสืบส

จำนวนผู้ชม: 468