TAGS ปารีสรู้หรือไม่ หอไอเฟล ยืดหดได้ by Science Illustrated Thailand
รู้หรือไม่ หอไอเฟล ยืดหดได้ by Science Illustrated Thailand

รู้หรือไม่ หอไอเฟล จะขยายตัวสูงขึ้นถึง 15 เซนติเมตร ในฤดูร้อน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้เหล็กเกิดการขยายตัว

จำนวนผู้ชม: 4,792