TAGS ปัญหางานเดี่ยว-งานคู่-งานกลุ่ม มาดูกันแบบไหนถูกใจเด็กๆที่สุด?
งานเดี่ยว-งานคู่-งานกลุ่ม มาดูกันแบบไหนถูกใจเด็กๆที่สุด?

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน งานลักษณะไหนที่ชอบ ออกอากาศวันที่ 14ก.ย.59 ครอบครัวข่าวเด็กชวนแชร์ความคิดเห็น งานกลุ่ม

จำนวนผู้ชม: 835

รู้หรือไม่...กาอะไรมี 5 เสียง?
รู้หรือไม่...กาอะไรมี 5 เสียง?

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ฮิม 108 ปัญหา ตอนปลาอะไรปากกว้างที่สุด? ออกอากาศวันที่ 8ก.ย.59 ฮิม 108 ปัญหาน้องฮิมมาพ

จำนวนผู้ชม: 2,268

ครอบครัวข่าวเด็กเปิดประเด็น 'ความรู้นอกห้องเรียนที่น้อยคนจะรู้'
ครอบครัวข่าวเด็กเปิดประเด็น 'ความรู้นอกห้องเรียนที่น้อยคนจะรู้'

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ความรู้นอกห้องเรียน ออกอากาศวันที่ 10ก.ย.59 ครอบครัวข่าวเด็กพาเปิดโลกทัศน์กับ #39;ความรู้นอ

จำนวนผู้ชม: 487

น้องฮิมชวนทายปัญหาป่วนโลก "ปลาอะไรเอ่ย ปากกว้างที่สุด?"
น้องฮิมชวนทายปัญหาป่วนโลก "ปลาอะไรเอ่ย ปากกว้างที่สุด?"

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ฮิม 108 ปัญหา ตอนปลาอะไรปากกว้างที่สุด? ออกอากาศวันที่ 8ก.ย.59 ช่วงฮิม 108 ปัญหาวันนี้

จำนวนผู้ชม: 2,305

รู้ไหม...น้ำแก้วที่เท่าไรมีน้ำน้อยสุด?
รู้ไหม...น้ำแก้วที่เท่าไรมีน้ำน้อยสุด?

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ฮิม 108 ปัญหา ตอนมีน้ำอยู่ 10 แก้ว แก้วไหนมีน้ำน้อยที่สุด? ออกอากาศวันที่ 7ก.ย.59 ช่วง

จำนวนผู้ชม: 1,967

กฎระเบียบในโรงเรียนที่เด็กๆอยากให้หายไปจากโลก!
กฎระเบียบในโรงเรียนที่เด็กๆอยากให้หายไปจากโลก!

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน พูดคุยถึงกฏระเบียบในโรงเรียน ออกอากาศวันที่ 8ก.ย.59 ครอบครัวข่าวเด็กเปิดประเด็น #39;กฎร

จำนวนผู้ชม: 664

ครอบครัวข่าวเด็กเปิดประเด็น...ร่วมค้นหาโปรแกรมที่คิดว่าตัวเองเซียนสุดๆ
ครอบครัวข่าวเด็กเปิดประเด็น...ร่วมค้นหาโปรแกรมที่คิดว่าตัวเองเซียนสุดๆ

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน คิดว่าตัวเองเก่งโปรแกรมอะไร ออกอากาศวันที่7ก.ย.59 ครอบครัวข่าวเด็กเปิดประเด็น #39;โปรแก

จำนวนผู้ชม: 482

รู้ไหม...กิจกรรมหลังเลิกเรียนอะไรที่เด็กๆสนใจ?
รู้ไหม...กิจกรรมหลังเลิกเรียนอะไรที่เด็กๆสนใจ?

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมหลังเลิกเรียน ทำอะไรกันบ้าง ออกอากาศวันที่ 2ก.ย.59 ครอบครัวข่าวเด็กชวนแชร์ประสบ

จำนวนผู้ชม: 1,015

จะทำอย่างไรเมื่อตื่นมาแล้วพบว่ามีเงินเพียง 100 บาท!
จะทำอย่างไรเมื่อตื่นมาแล้วพบว่ามีเงินเพียง 100 บาท!

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เงิน 100 บาทใช้จ่ายอะไรได้บ้าง ออกอากาศวันที่ 24ส.ค.59 ครอบครัวข่าวเด็กพาเพื่อนๆ สร้าง

จำนวนผู้ชม: 447