TAGS บ้านตอน การแสดงพื้นเมืองล้านนา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จ.เชียงใหม่
ตอน การแสดงพื้นเมืองล้านนา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จ.เชียงใหม่

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การแสดงพื้นเมืองล้านนา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม จ.เชียงใหม่ ออกอากาศวันที่ 1ม.ค.58 ชวน

จำนวนผู้ชม: 661

ตอน เครื่องบากลูกชิ้น โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ตอน เครื่องบากลูกชิ้น โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เครื่องบากลูกชิ้น โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ออกอากาศวันที่ 29ธ.ค.57 ครอบครัวข่าวเด็กค

จำนวนผู้ชม: 1,442

ตอน การอ่าน พื้นฐานสําคัญของการเรียนรู้
ตอน การอ่าน พื้นฐานสําคัญของการเรียนรู้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การอ่าน พื้นฐานสําคัญของการเรียนรู้ ออกอากาศวันที่ 24ธ.ค.57 การอ่านถือว่าเป็นพื้น

จำนวนผู้ชม: 526

ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน หญ้าแฝกแปรรูป โรงเรียนบ้านทุ่งแจง จ.ราชบุรี
ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน หญ้าแฝกแปรรูป โรงเรียนบ้านทุ่งแจง จ.ราชบุรี

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน หญ้าแฝกแปรรูป โรงเรียนบ้านทุ่งแจง จ.ราชบุรี โดยพิธีกรคนเก่ง น้องโอม ออก

จำนวนผู้ชม: 528

ตอน วางทุกงาน อ่านทุกคน กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน
ตอน วางทุกงาน อ่านทุกคน กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน วางทุกงาน อ่านทุกคน กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน ออกอากาศวันที่ 17ธ.ค.57 โรงเรียนบ

จำนวนผู้ชม: 1,030

ช่วง ข้อคิดสะกิดใจ ตอน นอนกินบ้านกินเมือง
ช่วง ข้อคิดสะกิดใจ ตอน นอนกินบ้านกินเมือง

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ข้อคิดสะกิดใจ ตอน นอนกินบ้านกินเมือง โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 16ธ.ค.57

จำนวนผู้ชม: 618

ตอน ออมวันนี้ เป็นเศรษฐีวันหน้า
ตอน ออมวันนี้ เป็นเศรษฐีวันหน้า

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ออมวันนี้ เป็นเศรษฐีวันหน้า ออกอากาศวันที่ 11ธ.ค.57 ในทุกเช้าและตอนกลางวัน เพื่อน

จำนวนผู้ชม: 9,261

ตอน เรียนรู้การทําผ้าหมักโคลน
ตอน เรียนรู้การทําผ้าหมักโคลน

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอนเรียนรู้การทําผ้าหมักโคลน ออกอากาศวันที่ 9ธ.ค.57 ผ้าหมักโคลน เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน

จำนวนผู้ชม: 943

ช่วง ข่าวภูมิภาค ตอน กีฬาประเพณีบ้านห้วยหิน จ.มหาสารคาม
ช่วง ข่าวภูมิภาค ตอน กีฬาประเพณีบ้านห้วยหิน จ.มหาสารคาม

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ข่าวภูมิภาค ตอนกีฬาประเพณีบ้านห้วยหิน จ.มหาสารคาม โดยพิธีกรคนเก่ง น้องโฟร์ ออกอากาศวันที่

จำนวนผู้ชม: 562