TAGS บีทบ็อกซ์หนูก็ทำได้! เมื่อทารกน้อยวัย 1 ปีทำบีทบ็อกซ์เลียนแบบคุณพ่อที่เป็นแชมป์
หนูก็ทำได้! เมื่อทารกน้อยวัย 1 ปีทำบีทบ็อกซ์เลียนแบบคุณพ่อที่เป็นแชมป์

การทำบีทบ็อกซ์ หรือการใช้ปากสร้างจังหวะให้เหมือนเครื่องดนตรีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วจะเป็นอย่างไรหากเด็กทารกจะลองท

จำนวนผู้ชม: 141,317