TAGS นากจับปลาจับปลาด้วยนาก
จับปลาด้วยนาก

เป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วที่ชาวประมงบังกลาเทศตอนใต้ใช้นากที่ผ่านการฝึกฝนช่วยในการจับปลา นากพวกนี้ไม่ได้ทำหน้าที่จับปลาโด

จำนวนผู้ชม: 74,914