TAGS ท้องถิ่นสอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันชอบซื้อสินค้าท้องถิ่น
สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันชอบซื้อสินค้าท้องถิ่น

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันชอบซื้อสินค้าท้องถิ่น hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู

จำนวนผู้ชม: 867

คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก ออกอากาศวันที่ 12 ธันวาคม 2558
คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก ออกอากาศวันที่ 12 ธันวาคม 2558

คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก ออกอากาศวันที่ 12 ธันวาคม 2558 โดยพิธีกรคนเก่ง น้องปั๊น น้องปิ๊งปิ๊ง น้องชิโก

จำนวนผู้ชม: 430

ตอน มัคคุเทศก์น้อยรักษ์ท้องถิ่น
ตอน มัคคุเทศก์น้อยรักษ์ท้องถิ่น

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มัคคุเทศก์น้อยรักษ์ท้องถิ่น ออกอากาศวันที่ 14ต.ค.58 โรงเรียนทองแสนขันวิ

จำนวนผู้ชม: 1,474

ตอน เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก
ตอน เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก 25ก.ย.58 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จัดโค

จำนวนผู้ชม: 1,177

ตอน เรียนคณิตศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตอน เรียนคณิตศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนคณิตศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ออกอากาศวันที่ 4ก.ย.58 โรงเรียนมหาราช 2 เป็นโรงเรีย

จำนวนผู้ชม: 2,976

คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก  ออกอากาศวันที่ 19 สิงหาคม 2558
คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก ออกอากาศวันที่ 19 สิงหาคม 2558

คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก ออกอากาศวันที่ 19 สิงหาคม 2558 โดยพิธีกรคนเก่ง น้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น

จำนวนผู้ชม: 864

คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก  ออกอากาศวันที่ 14 สิงหาคม 2558
คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก ออกอากาศวันที่ 14 สิงหาคม 2558

คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก ออกอากาศวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยพิธีกรคนเก่ง น้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น

จำนวนผู้ชม: 852

คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก  ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2558
คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2558

คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยพิธีกรคนเก่ง น้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น

จำนวนผู้ชม: 884

คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก  ออกอากาศวันที่ 7 สิงหาคม 2558
คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก ออกอากาศวันที่ 7 สิงหาคม 2558

คลิปเต็มรายการครอบครัวข่าวเด็ก ออกอากาศวันที่ 7 สิงหาคม 2558 โดยพิธีกรคนเก่ง น้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น้

จำนวนผู้ชม: 984