TAGS ทายปัญหารู้ไหม...อะไรในห้องน้ำน่าสงสารที่สุด?
รู้ไหม...อะไรในห้องน้ำน่าสงสารที่สุด?

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ฮิม 108 ปัญหา ตอนของอะไรในห้องน้ำน่าสงสารที่สุด? ออกอากาศวันที่ 17ก.ย.59 ฮิม 108 ปัญหา

จำนวนผู้ชม: 3,080

ใครรู้บ้าง "ปลาอะไรไม่มีสัมมาคาระ?"
ใครรู้บ้าง "ปลาอะไรไม่มีสัมมาคาระ?"

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ฮิม 108 ปัญหา ตอนปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะ? ออกอากาศวันที่ 14ก.ย.59 ฮิม 108 ปัญหามาพร้อมป

จำนวนผู้ชม: 3,292

น้องฮิมชวนทายปัญหาป่วนโลก "ปลาอะไรเอ่ย ปากกว้างที่สุด?"
น้องฮิมชวนทายปัญหาป่วนโลก "ปลาอะไรเอ่ย ปากกว้างที่สุด?"

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ฮิม 108 ปัญหา ตอนปลาอะไรปากกว้างที่สุด? ออกอากาศวันที่ 8ก.ย.59 ช่วงฮิม 108 ปัญหาวันนี้

จำนวนผู้ชม: 2,192

รู้ไหม...น้ำแก้วที่เท่าไรมีน้ำน้อยสุด?
รู้ไหม...น้ำแก้วที่เท่าไรมีน้ำน้อยสุด?

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ฮิม 108 ปัญหา ตอนมีน้ำอยู่ 10 แก้ว แก้วไหนมีน้ำน้อยที่สุด? ออกอากาศวันที่ 7ก.ย.59 ช่วง

จำนวนผู้ชม: 1,922

ม้าอะไรเอ่ย...บินได้?
ม้าอะไรเอ่ย...บินได้?

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ฮิม 108 ปัญหา ตอน ม้าอะไรบินได้? ออกอากาศวันที่ 15ส.ค.59 ฮี่กับกับ...น้องฮิมมาแล้วจ้า

จำนวนผู้ชม: 4,802

น้องฮิมมีคำถาม...เขาอะไร ขึ้นไม่ได้?
น้องฮิมมีคำถาม...เขาอะไร ขึ้นไม่ได้?

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ฮิม 108 ปัญหา ตอน เขาอะไร ขึ้นไม่ได้? ออกอากาศวันที่ 13ส.ค.59 วันนี้ #39;ฮิม 108 ปัญหา

จำนวนผู้ชม: 2,012

ทายขำๆ...มันอะไรหายากที่สุด?
ทายขำๆ...มันอะไรหายากที่สุด?

ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ฮิม 108 ปัญหา ตอน มันอะไรหายากที่สุด ออกอากาศวันที่ 14ก.ค.59 ช่วง ฮิม 108 ปัญหา วันนี้

จำนวนผู้ชม: 2,976