TAGS ทักษะตอน น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะอาชีพ
ตอน น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะอาชีพ

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะอาชีพ ออกอากาศวันที่ 12ม.ค.59 โรงเรียนทุ่งกะโ

จำนวนผู้ชม: 765

ตอน อบรมพัฒนาครู เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ตอน อบรมพัฒนาครู เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน อบรมพัฒนาครู เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ออกอากาศวันที่ 13ต.ค.58 สำนักงานเ

จำนวนผู้ชม: 1,073

ตอน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต
ตอน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ออกอากาศวันที่ 30ก.ย.58 โรงเรียนยาง

จำนวนผู้ชม: 1,537

ตอน ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
ตอน ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ออกอากาศวันที่ 24ก.ค.58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา

จำนวนผู้ชม: 948

ตอน เด็กฟันผุ เพราะขาดทักษะการแปรงฟัน
ตอน เด็กฟันผุ เพราะขาดทักษะการแปรงฟัน

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เด็กฟันผุ เพราะขาดทักษะการแปรงฟัน ออกอากาศวันที่ 7เม.ย.58 จริงหรือไม่ ที่สาเหตุที

จำนวนผู้ชม: 847