TAGS ช่วงข้อคิดสะกิดใจช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ฆ้องปากแตก
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ฆ้องปากแตก

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ฆ้องปากแตก โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน 2557

จำนวนผู้ชม: 369

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ท่าดีทีเหลว
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ท่าดีทีเหลว

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ท่าดีทีเหลว โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 9 กันยายน 2557

จำนวนผู้ชม: 408

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน นกน้อยทำรังแต่พอตัว
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน นกน้อยทำรังแต่พอตัว

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน นกน้อยทำรังแต่พอตัว โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 5 กันยายน 2

จำนวนผู้ชม: 640

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน คนมีปัญญา ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน คนมีปัญญา ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน คนมีปัญญา ย่อมแนะนำทางที่ควรแนะนำ โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันท

จำนวนผู้ชม: 1,213

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ใจปลาซิว
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ใจปลาซิว

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ใจปลาซิว โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 19 สิงหาคม 2557

จำนวนผู้ชม: 392

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวั

จำนวนผู้ชม: 927

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 8 สิงห

จำนวนผู้ชม: 386

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน เถียงคำไม่ตกฟาก
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน เถียงคำไม่ตกฟาก

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน เถียงคำไม่ตกฟาก โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 4 สิงหาคม 2557

จำนวนผู้ชม: 689

ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ผิดเป็นครู
ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ผิดเป็นครู

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข้อคิดสะกิดใจ ตอน ผิดเป็นครู โดยพิธีกรคนเก่ง น้องฟ้าใส ออกอากาศวันที่ 1 สิงหาคม 2557

จำนวนผู้ชม: 579