TAGS คลิปสนุกคลิปฮาช่วง Ninja For Fun ตอน อย่าเปิดเพลง
ช่วง Ninja For Fun ตอน อย่าเปิดเพลง

รายการครอบครัวข่าวเด็กช่วง Ninja For Fun ตอน อย่าเปิดเพลง โดยพิธีกรคนเก่ง น้องนินจา ออกอากาศวันที่ 18 สิงหาคม 2557

จำนวนผู้ชม: 406