TAGS ข้าวผัดปูNatcha The Explorer ภารกิจที่ 2 ตอน เรียนรู้การทำงานร้านอาหาร  (3/3)
Natcha The Explorer ภารกิจที่ 2 ตอน เรียนรู้การทำงานร้านอาหาร (3/3)

Natcha The Explorerภารกิจที่ 2 ตอน เรียนรู้การทำงานร้านอาหารrdquo; (3/3) ออกอากาศวันที่ 8 มีนาคม 2558

จำนวนผู้ชม: 27,204

Natcha The Explorer ภารกิจที่ 2 ตอน เรียนรู้การทำงานร้านอาหาร  (2/3)
Natcha The Explorer ภารกิจที่ 2 ตอน เรียนรู้การทำงานร้านอาหาร (2/3)

Natcha The Explorerภารกิจที่ 2 ตอน เรียนรู้การทำงานร้านอาหารrdquo; (2/3) ออกอากาศวันที่ 8 มีนาคม 2558

จำนวนผู้ชม: 24,246

Natcha The Explorer ภารกิจที่ 2 ตอน เรียนรู้การทำงานร้านอาหาร  (1/3)
Natcha The Explorer ภารกิจที่ 2 ตอน เรียนรู้การทำงานร้านอาหาร (1/3)

Natcha The Explorerภารกิจที่ 2 ตอน เรียนรู้การทำงานร้านอาหารrdquo; (1/3) ออกอากาศวันที่ 8 มีนาคม 2558

จำนวนผู้ชม: 34,656

ตัวอย่างรายการ Natcha The Explorer ออกอากาศวันที่ 8 มี.ค.58
ตัวอย่างรายการ Natcha The Explorer ออกอากาศวันที่ 8 มี.ค.58

ตัวอย่างรายการNatcha The Explorerออกอากาศวันที่ 8 มี.ค.58 ทางช่อง 3Family (ช่อง 13) ในครั้งนี้พี่บ๊อบมอบหมาย

จำนวนผู้ชม: 4,550