ตอน พยาบาลตัวน้อย

12 สิงหาคม 2557 | 747


รายการครอบครัวข่าวเด็ก  ตอน พยาบาลตัวน้อย โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องปิ๊ง น้องปั๊น น้องชิโกะ น้องโฟกัส" ออกอากาศวันที่ 13 สิงหาคม 2557
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ได้จัดการอบรมการดูแลผู้สูงอายุและเด็กอ่อน งานนนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 100 คน โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ เน้นเนื้อหาให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และสามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในครอบครัวหรือในชุมชน เช่น บ้านที่มีผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ก็จะมีการเน้นสอนเรื่องกายภาพบำบัดเพื่อให้นักเรียนได้้นำไปใช้ดูแลคนในครอบครัว
 
 

12 สิงหาคม 2557 | 747 views