ช่วงข่าวภูมิภาค ตอน ประเพณีโล้ชิงช้า ชาวอาข่า

30 กรกฎาคม 2557 | 500


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข่าวภูมิภาค ตอน ประเพณีโล้ชิงช้า ชาวอาข่า โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องโฟร์" ออกอากาศวันที่ 1 สิงหาคม 2557
 
ประเพณีโล้ชิงช้าของชาวเผ่าอาข่า เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพธิดาซึ่งชาวอาข่าเชื่อว่าเป็นผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ มีระยะเวลาในการจัดงานสี่วัน โดยในวันแรกผู้หญิงชาวอาข่าจะแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าและออกไปตักน้ำเพื่อนำมาบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ในวันที่สองชาวบ้านจะช่วยกันสร้างชิงช้าไว้หน้าบ้านของตนเอง วันที่สามจะมีการโล้ชิงช้าและเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน และวันสุดท้ายจะเป็นพิธีปิดพิธีโล้ชิงช้านั่นเอง
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

30 กรกฎาคม 2557 | 500 views