ช่วงข่าวภูมิภาค ตอน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.ยโสธร

10 กรกฎาคม 2557 | 412


ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงข่าวภูมิภาค  ตอน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.ยโสธร โดยพิธีกรคนเก่ง 'น้องโฟร์' ออกอากาศวันที่ 10 มิถุนายน 2557
 
รร.บ้านพระเสาร์ จ.ยโสธร พาเด็กๆ มาดูภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เด็กๆ ได้ความรู้และช่วงกันอนุรักษ์สืบต่อไป

10 กรกฎาคม 2557 | 412 views