ผลวิจัยเผย 'แพะ' ฉลาดไม่แพ้ 'สุนัข' สื่อสารมนุษย์รู้เรื่อง

2 กันยายน 2559 | 81,457


     หากพูดถึงสัตว์ที่ฉลาดและสามารถสื่อสารกับมนุษย์รู้เรื่องแล้ว ส่วนใหญ่คงนึกถึงสุนัข สัตว์เลี้ยงที่ได้ชื่อว่าแสนรู้ที่สุด แต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีผลการศึกษาออกมาแล้วว่า 'แพะ' ก็ฉลาดและแสนรู้ไม่แพ้สุนัขเลย

 

     โดยมหาวิทยาลัย Queen Mary ในลอนดอน ได้เปิดเผยผลการทดสอบนี้ว่า แพะสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ดี และยังมีความผูกพันกับเจ้าของของตัวเองเหมือนๆ กับสุนัข ทั้งมันยังสามารถมองตาเจ้าของแล้วรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเจ้าของได้ เมื่อพวกมันต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ไม่ค่อยเกิดกับสัตว์อื่นยกเว้นสุนัข

 

     ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้ทดสอบโดยการใช้เครื่องมืออย่างเดียวกับที่ใช้วัดความฉลาดของลิง ซึ่งจากการทดสอบในครั้งนั้น แสดงให้เห็นถึงความสามารถของแพะ ที่สามารถเดินเข้าไปในกล่องที่ปิดสนิทด้วยการใชัคันโยกได้ 

 

     ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการทดสอบอีกหลายครั้ง เช่น ฝึกให้แพะเปิดฝากล่องแล้วค่อยให้สิ่งตอบแทนมัน และบททดสอบสุดท้าย ผู้ทำการวิจัยได้วางกล่องที่เปิดไม่ได้ ซึ่งมันก็หันไปหาเจ้า แล้วทำท่าอ้อนให้ช่วยเปิด 

 

     นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่า มันจ้องมองคนนานขึ้น เมื่อคนสบตากับมัน แต่ถ้าคนไม่มอง มันก็จะไม่ค่อยมองเช่นกัน และมันยังมีทักษะอีกอย่างคือ มันสามารถทำอะไรแบบเดิมได้โดยไม่ต้องย้ำทั้งๆ ที่เวลาผ่านไปกว่า 4 ปีแล้ว

 

     จากการทดสอบทั้งหลาย แสดงให้เห็นว่าแพะนั้นฉลาดกว่าที่เราคิด ทั้งยังสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธุ์กับมนุษย์ได้ใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขเป็นอย่างมาก

2 กันยายน 2559 | 81,457 views