ตอน กกต.ส่งเสริมการเลือกตั้งสภานักเรียน

2 กุมภาพันธ์ 2559 | 1,078


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กกต.ส่งเสริมการเลือกตั้งสภานักเรียน ออกอากาศวันที่ 4ก.พ.59
 
การจัดประชุมสัมนาโครงการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2559 นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนแล้ว ยังจัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงคุณค่าของระบอบประชาธิปไตย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มีความรู้ มีความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพของผู้นำและผู้ตามที่ดีอีกด้วย
 
 
ซึ่งการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเป็นการลงคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยเครื่องลงคะแนน และเครื่องรวมคะแนน มีคุณสมบัติที่ให้ข้อมูลโปร่งใส ใช้งานง่าย รู้ผลไว ซึ่งจะเปลี่ยนจากการกากบาท เป็นการกด เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ดีมากๆ เลย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)
 

2 กุมภาพันธ์ 2559 | 1,078 views