ตอน โครงการสร้างบ้าน คืนความสุข

5 พฤศจิกายน 2558 | 655


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการสร้างบ้าน คืนความสุข ออกอากาศวันที่ 4พ.ย.58
 
โครงการสร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขลูก สพฐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เกิดขึ้นจากการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจำนวนมากที่มีภาวะยากลำบาก เช่น ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้ปกครองหรือครอบครัวมีฐานะยากจน หรือประสบปัญหาสภาพบ้านไม่มีความมั่นคงถาวร และไม่ปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขและลดสิ่งรบกวนหรือความกังวลใจเมื่อต้องมาเรียน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียน ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยทำการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาตามหลักเกณฑ์ของทาง สพฐ ซึ่งมีเด็กนักเรียนตรงตามเกณฑ์จำนวน 2 คน คือ ด.ญ.บุญจิตรา บุบผาพวง นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาทับควาย และ ด.ญ. สุขใจ อ่อนสี โรงเรียนบ้านสระเตย ซึ่งรูปแบบการดำเนินงานนั้น ก็ได้มีการดำเนินการระดมทุน และขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือ จนตอนนี้ ได้มีการการจัดพิธียกเสาเอกของบ้านทั้งสองหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

5 พฤศจิกายน 2558 | 655 views