ตอน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต

30 กันยายน 2558 | 1,594


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต ออกอากาศวันที่ 30ก.ย.58
 
 
โรงเรียนยางโกลนวิทยา จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมทำขนมไทย เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำขนมต้ม ขนมจีบนก ขนมปั้นสิบ ขนมช่อม่วง 
 
 
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้ ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์จาก วิทยาลัยการอาชีพนครไทยอีกด้วย
 
 
นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นการช่วยส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเด็กนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนยางโกลนวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทางโรงเรียนจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างทักษะอาชีพให้กับเด็กๆ ซึ่งหลังจบการศึกษา นักเรียนก็สามารถนำอาชีพที่ได้เรียนรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

30 กันยายน 2558 | 1,594 views