ตอน กิจกรรมวันวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อนํ้าดี

5 กันยายน 2558 | 736


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมวันวาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อนํ้าดี ออกอากาศวันที่ 5ก.ย.58
 
โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม “วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 29”ขึ้น ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อ.จัตุรัส จ. ชัยภูมิ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ให้รับรู้ถึงอันตรายของโรคและควรมีการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ตรวจพบโรคนี้แต่แรกเพื่อจะได้หาทางรักษาได้ทัน ซึ่งปัญหาโรคโรคมะเร็งท่อน้ำดี เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนส่วนมมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ดังนั้นทางหลายๆหน่วยงานจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด“กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน”เพื่อเป็นการให้ความรุ้และความเข้าใจแก่ประชาชนค่ะครับ ซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เด็กๆอย่างพวกเราก็ไม่ควรมองข้ามนะคะ/ครับ เพราะโรคนี้เกิดขึ้นมาจากนิสัยการรับประทานอาหาร ซึ่งทางดร.พรชีรา ชูสอน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงการป้องกันในเบื้องต้นว่า ไม่ควรรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดมีเกล็ดแบบสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะวงศ์ปลาตะเพียน เช่นปลาตะเพียน ปลาขาว เป็นต้น ซึ่งจะมีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ตับฝังที่บริเวณใต้เกล็ด และบริเวณหนังปลา หากรับประทานโดยไม่ผ่านความร้อนที่เหมาะสมก็จะทำให้เชื้อพยาธิใบไม้เข้าสู่ร่างกายและเจริญเติบโตในร่างกายมนุษย์เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อ น้ำดีในอนาคต ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้กับประชาชน พร้อมตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อป้องกันและเพิ่มโอกาสในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

5 กันยายน 2558 | 736 views