ตอน ผลสำรวจเด็กๆคิดว่าเกมคือการออกกำลังกาย?

15 กรกฎาคม 2558 | 801


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ผลสำรวจเด็กๆคิดว่าเกมคือการออกกำลังกาย? ออกอากาศวันที่ 15ก.ค.58
 
กลุ่มตัวอย่างเด็กเล็กๆ ในต่างประเทศ พวกเขามีความเชื่อว่าการเล่นเกมก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ซึ่งทาง Youth Sports Trust องค์กรส่งเสริมด้านกีฬาของประเทศอังกฤษ ได้เปิดเผยผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างเด็ก 1,000 คนที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 16 ปี พบว่าเด็กอายุระหว่าง 7-8 ปีเชื่อว่าการเล่นเกมเป็นการออกกำลังกายมากที่สุดถึง 31 เปอร์เซนต์ 
 
ด้านเด็กโตที่มีอายุระหว่าง 15-16 ปี เชื่อว่าการเล่นเกมเป็นการออกกำลังกายเพียง 15 เปอร์เซนต์ มีค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อว่าการเล่นเกมเป็นการออกกำลังกาย 23 เปอร์เซนต์ และนอกจากนี้ในผลสำรวจยังระบุอีกด้วยว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ติดต่อกับเพื่อนผ่าน โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค มากกว่าการติดต่อแบบพบหน้าในโลกแห่งความจริง ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เด็กติดโซเชียลได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในแง่ดีของการสำรวจครั้งนี้พบว่า 75 เปอร์เซนต์ของเด็กยังคงสนุกกับการนั่งเรียนในห้องเรียน ดังนั้น ทางYouth Sports Trust องค์กรส่งเสริมด้านกีฬาของประเทศอังกฤษจึงมองว่าการสอนเด็ก ควรจะผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับชีวิตประจำวันของเด็ก และควรจะนำเกมและเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกันกับการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กๆ และสร้างความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก

15 กรกฎาคม 2558 | 801 views