ตอน เด็กๆ จะช่วยรักษาโลกนี้ได้อย่างไร

3 ธันวาคม 2557 | 386


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เด็กๆ จะช่วยรักษาโลกนี้ได้อย่างไร ออกอากาศวันที่ 4ธ.ค.57
 
วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียว และสิ่งที่เด็กๆ สามารถที่จะช่วยกันได้นั้นก็ไม่อยาก โดย
 
วิธีที่หนึ่ง ปิดน้ำปิดไฟในเวลาที่เราไม่ใช้ ซึ่งวิธีนี้เจะช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย
 
วิธีที่สอง ในเวลาที่เพื่อนๆ ซื้อขนมหรือของใช้ต่างๆ ตามร้านค้าหรือร้านสะดวกซื้อ ให้เพื่อนๆ ลองพกถุงผ้าเพื่อนนำไปใส่ของ แทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดขยะได้มากเลย
 
วิธีที่สาม เมื่อเพื่อนๆ ทานน้ำทานขนมเสร็จเรียบร้อย ให้เพื่อนๆ ทิ้งขยะให้เป็นที่ ถ้าจะให้ดีลองแยกขยะให้ตรงตามถัง ก็จะเป็นการช่วงโลกได้อีกวิธีหนึ่ง
 
วิธีที่สี่ ในเวลาที่เพื่อนๆ ช่วยคุณแม่ซักผ้า หรือช่วยคุณแม่ล้างจาน ให้เพื่อนๆ นำน้ำที่เหลือจากการซักผ้าหรือล้างจานไปใช้ลดน้ำต้นไม้ 
 
วิธีที่ห้า ใช้ผ้าแทนกระดาษทิชชู่ เมื่อเพื่อนๆ ล้างมือเสร็จแทนที่เพื่อนๆ จะใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดมือ ก็เปลี่ยนมาเป็นใช้ผ้าเช็ดแทน แต่ผ้าที่เพื่อนๆ ใช้นั้นจะต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เพราะถ้าหมักหมมไว้นานๆ อาจทำให้เกิดเชื้อโรคได้ 
 
วิธีที่หก ใช้กระดาษรีไซเคิล ในเวลาที่เพื่อนๆ ทำรายงานส่งคุณครู เพื่อนๆ มักจะใช้กระดาษเพียงหน้าเดียว เมื่อเพื่อนๆ ส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถนำกระดาษอีกหน้าหนึ่งที่ไม่ได้มีรอยขีดเขียนอะไรมาใช้ทำเป็นกระดาษโน๊ตได้
 
 

3 ธันวาคม 2557 | 386 views