ตอน ศาสนาเยียวยาปัญหาเด็ก

25 พฤศจิกายน 2557 | 607


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ศาสนาเยียวยาปัญหาเด็ก ออกอากาศวันที่ (26พ.ย.57)
 
กรมศาสนาร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเป็นลักษณะการให้ความรู้ และการดูแลสุขภาพสำหรับเด็กวัยรุ่นในสถานศึกษา ซึ่งจะนิมนต์พระธรรมวิทยากรที่เก่งพูดเรื่องธรรมะ หลักธรรมศาสนาที่ใกล้ตัวกับเด็กไปให้หลักธรรมกับเด็ก เพื่อเปิดมิติใหม่ในการนำศาสนาเข้าไปสัมผัสกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้                      
 
                            

25 พฤศจิกายน 2557 | 607 views