ช่วง ข่าวภูมิภาค ตอน ธนาคารขยะ ร.ร.อนุบาลกระบี่

12 พฤศจิกายน 2557 | 808


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ข่าวภูมิภาค ตอน ธนาคารขยะ ร.ร.อนุบาลกระบี่ โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องโฟร์" ออกอากาศวันที่ (14พ.ย.57)
 
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ในโรงเรียนได้รู้จักและเรียนรู้การรักษาความสะอาด รวมทั้ง ได้เห็นค่าของขยะที่สามารถเปลี่ยนเป็นสิ่งของหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงิน เพื่อนำเงินไปใช้ยามจำเป็นได้ 
 
โดยทางโรงเรียนจะให้เด็กนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง นำขยะมาขายให้แก่ธนาคารขยะที่โรงเรียนจัดตั้งขึ้น โดยเงินที่ได้จากการขายขยะ ก็จะถูกบันทึกไว้ในสมุดบัญชีเงินฝาก ซึ่งเจ้าของบัญชีสามารถเบิกเงินออกจากบัญชีได้ ซึ่งขยะในธนาคารนี้ ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปขายต่อ 
 
และอีกส่วนหนึ่งคุณครูในหมวดสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ก็จะมาคัดเอาขยะเหล่านี้ไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟ กล่องใส่กระดาษทิชชู หรือตะกร้าไว้ใส่ของครับ 
 
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนก็ยังให้เด็กๆ ร่วมกันสะสมขยะด้วยการ แบ่งแหล่งเก็บขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว ตามขณะสี อย่างเช่น คณะสีฟ้า ก็จะมีกรงใส่ขยะสีฟ้า เพื่อให้นักเรียนที่อยู่คณะสีฟ้านำขยะมาใส่ในกรงขยะของตนเอง และเมื่อใกล้งานกีฬาสี ทางโรงเรียนก็จะนำขยะในกรงไปขายเพื่อนำเงินมาให้เด็กๆ นำไปเป็นค่าใช้ในงานกีฬาสีของแต่ละคณะครับ ซึ่งจากการดำเนินการโครงการนี้ ทำให้เด็กๆ ในโรงเรียนรู้จักคุณค่าของขยะ และรู้จักอดออมเงินเพื่อนำไปใช้เวลาจำเป็นอีกด้วย
 
 

12 พฤศจิกายน 2557 | 808 views