ตอน เกร็ดน่ารู้ วันตํารวจ

13 ตุลาคม 2557 | 566


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เกร็ดน่ารู้ วันตํารวจ ออกอากาศวันที่ 13 ต ค  57
 
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี  ถือเป็น "วันตำรวจ" 
ตำรวจไทยมีมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาแล้ว เป็นยุคแรกแห่งประวัติศาสตร์กิจการตำรวจไทย ในสมัยก่อน บุคคลที่เข้ามาเป็นตำรวจส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ เช่น พวกแขกมาลายู และพวกแขกอินเดีย เนื่องจากในช่วงเวลานั้น เป็นช่วงที่มีการเลิกทาสได้ไม่นาน ประชาชนทั่วไปจึงไม่ค่อยนิยมรับราชการ 
 
และเพื่อนๆ รู้ไหมครับว่า ในสมัยนั้นชาวบ้านจะเรียกพวกตำรวจว่า หัวแดงแข้งดำ เหตุผลก็เพราะว่าแต่ก่อนเครื่องแต่งกายของตำรวจจะพันแข้งด้วยผ้าสีดำ และบนหมวกก็จะมีจุกสีแดง ในสมัยนั้นถ้าพูดขึ้นมาว่า พวกหัวแดงแข้งดำก็จะรู้กันว่าเป็นตำรวจนั่นเอง
 
 

13 ตุลาคม 2557 | 566 views