สัตว์แก่เร็วกว่าคนหรือเปล่า?

23 กันยายน 2557 | 26,009

สัตว์แก่เร็วกว่าคนหรือเปล่า?


สัตว์แก่เร็วกว่าคนหรือเปล่า?
 
                อายุขัยนั้นมักสัมพันธ์กับวัยเจริญพันธุ์ สัตว์ที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็วมักจะมีอายุขัยที่สั้น แมลงหลายชนิดจะตายเมื่อทำหน้าที่ผสมพันธุ์เสร็จสิ้น แต่สัตว์อื่นๆ เช่น เต่า และ จระเข้ จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้ากว่า และมีชีวิตต่อไปอีกหลายปีหลังจากการผสมพันธุ์ครั้งแรก โดยทั่วไปแล้วสัตว์ขนาดใหญ่ที่โตช้าและมีลูกน้อยจะมีอายุขัยที่ยืนยาวกว่า
 
 
สัตว์แก่เร็วกว่าคนหรือเปล่า?
 
 
อายุขัยของสัตวต่างๆ (ปี)
 
วาฬและเต่า             200
จระเข้และปลาไหล   100
มนุษย์                     100
ช้าง                           70
ชิมแปนซี                   50
นกติ๊ต                          5
หนู                           1.5
 
 
 
 

 

ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ November No. 29/2013 
facebook : SCIENCEILLUSTRATEDThailand
 
 

23 กันยายน 2557 | 26,009 views