ทำไมเสียงน้ำไหล "ซู่...ซู่.." ทำให้เรารู้สึกอยากฉี่?

23 กันยายน 2557 | 10,375

ทำไมเสียงน้ำไหล "ซู่...ซู่.." ทำให้เรารู้สึกอยากฉี่?


 
ทำไมเสียงน้ำไหล "ซู่...ซู่.." ทำให้เรารู้สึกอยากฉี่?
 
 
            เมื่อได้ยินคนทำเสียง "ซู่ซู่" หรือเสียงน้ำไหลจริงๆ หลายคนจะรู้สึกปวดท้องฉี่ เหตุผลข้อหนึ่งที่อธิบายปรากฏการณ์นี้คือ "การตอบสนองแบบวางเงื่อนไข" (conditioned reflex) กล่าวคือในเวลาที่เรากำลังสบายตัวกับการได้ปล่อยปัสสาวะที่เก็บกลั้นมานานเสียงน้ำปัสสาวะที่กระทบกับพื้นห้องน้ำหรือโถส้วมก็จะวิ่งเข้าหูเราดัง "ซู่...ซู่..." สมองของเราจะบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสบายกับเสียงน้ำไหลเอาไว้ ฉะนั้นเมื่อได้ยินเสียงนั้นอีกครั้ง เราก็จะรู้สึกอยากฉี่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
 
 
ทำไมเสียงน้ำไหล
 
 
              ในปี 1927 นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียที่ชื่อว่า อีวาน พัฟลอฟ ได้สาธิตการทดลองที่อธิบายถึงพฤติกรรมการตอบสนองแบบวางเงื่อนไขไว้เป็นครั้งแรก ทุกครั้งที่เขาให้อาหารสุนัข เขาจะสั่นกระดิ่งให้สุนัขได้ยิน หลังจากทำเช่นนี้ซ้ำๆกันหลายวัน เมื่อสุนัขได้ยินเสียงกระดิ่ง น้ำลายของมันจะไหลออกมา แม้จะไม่มีอาหารวางอยู่ตรงหน้าก็ตาม พฤติกรรมการตอบสนองเช่นนี้เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์หลายชนิด รวมทั้งมนุษย์ด้วย มันเป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณที่ทำให้เราตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันได้อย่างรวดเร็ว
 

 

 
ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ November No. 29/2013 
facebook : SCIENCEILLUSTRATEDThailand

 

23 กันยายน 2557 | 10,375 views